Terugblik op Expertmeeting medezeggenschap in Integrale Kindcentra, 18 maart 2016

Op 18 maart 2016 vond in Green Village in Nieuwegein de expertmeeting 'Medezeggenschap in integrale kindcentra' plaats, onder leiding van Dick Mentink, voorzitter van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. Aanleiding voor deze bijeenkomst was de vraag hoe het toenemend aantal integrale kindcentra de medezeggenschap in de organisatie onder de huidige wetgeving, maar ook in de toekomst het beste vorm kunnen geven. De bijeenkomst was georganiseerd door het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen in overleg met de VOS/ABB en Kindcentra 2020.  

De vraag die tijdens deze Expertmeeting centraal stond, was:
'Hoe kunnen wij de medezeggenschap voor integrale kindcentra verbeteren, zowel intern (in het centrum/de organisatie) als extern (bij geschillen en klachten)? Wat is binnen de huidige kaders mogelijk? Waar zijn nieuwe kaders nodig'

Drie sprekers lieten hier hun licht over schijnen. Saskia Laseur, notaris bij Van Doorne, en Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht Tilburg University, zijn beiden betrokken bij het project Kindcentrum 2020, en gaven een ‘duo presentatie’ over de huidige en toekomstige mogelijkheden. Saskia Laseur schetste onder meer de juridische problemen waarmee integrale kindcentra te maken hebben door het huidige stelsel dat uitgaat van gescheiden instellingen en rechtspersonen. Paul Zoontjens ging onder andere in op de vraag wat te doen met de medezeggenschap bij samenwerking. Wat kun je nu al zonder wetswijziging en hoe krijgt medezeggenschap vorm in de toekomst bij een mogelijke wetswijziging? Claudia Doesburg is lid van het college van bestuur van Un1ek in Vlaardingen, een organisatie voor onderwijs en opvang, die net een langdurig fusie- en samenwerkingsproces heeft doorgemaakt. Zij vertelde over de wijze waarop haar organisatie de medezeggenschapsstructuur in de praktijk heeft vormgegeven.

De deelnemers gingen na de plenaire inleidingen uiteen in subgroepen om te discussiëren over een aantal stellingen. Daarna volgde een plenaire terugkoppeling.

Dick Mentink sloot de middag af met de opmerking dat ‘er nog werk aan de winkel is’ voor het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. Gedacht wordt aan het op korte termijn uitzetten van een juridisch onderzoek waarin de opties worden bekeken om zo spoedig mogelijk tot één wettelijke geschillencommissie te komen. Resultaat daarvan zou dan op een eerstvolgend symposium kunnen worden bediscussieerd.
Van deze middag is een uitgebreid verslag gemaakt en tevens zijn er verslagen van de vier discussiegroepen.

Downloaden

Verslag van Expertmeeting Medezeggenschap in integrale kindcentra
Verslag van discussiegroep 1
Verslag van discussiegroep 2
Verslag van discussiegroep 3
Verslag van discussiegroep 4