Terugblik op presentatie conceptrapport Enerzijds, anderzijds. Scenario's voor de regulering van medezeggenschap vmbo-mbo

Op vrijdag 4 oktober 2019 organiseerde het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een symposium waarin het conceptrapport ‘Enerzijds, anderzijds. Scenario’s voor de regulering van medezeggenschap vmbo-mbo’ werd gepresenteerd.
Dit onderzoek wordt in opdracht van het Expertisecentrum uitgevoerd door prof. dr. Renée van Schoonhoven (Vrije Universiteit Amsterdam). De diverse onderwijsorganisaties en experts uit het onderwijsveld waren aanwezig op het symposium.

Achtergrond

Vmbo en mbo-instellingen werken al tientallen jaren op diverse manieren samen. Een aantal van die samenwerkingsvormen experimenteert sinds 2014 onder de noemer ‘vakmanschap en beroepsroutes’ met doorlopende en geïntegreerde leerroutes. Met het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ (sterk beroepsonderwijs) wil het kabinet die experimenten nu formaliseren. Dat betekent dat vmbo en mbo vanaf dat moment op verschillende niveaus, gezamenlijke onderwijsprogramma’s aan kunnen bieden. 
Van Schoonhoven onderzoekt wat deze sector-overstijgende samenwerking betekent voor de inrichting en de kwaliteit van de medezeggenschap op de betreffende onderwijsinstellingen. 

Meerdere medezeggenschapsregimes

De kernvraag van dit onderzoek is: hoe regel je de medezeggenschap als de samenwerking tussen vmbo-mbo structureel wordt? Daar zegt het concept wetvoorstel nu niets over, constateert Van Schoonhoven en dat is een omissie. Want er is nu sprake van meerdere en verschillende medezeggenschapsregimes bij vmbo en mbo. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geldt voor het vmbo, terwijl het mbo-personeel te maken heeft met de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en ouders en studenten in het mbo met de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). 

Discussie

Na de presentatie door de onderzoeker, wisselden de aanwezigen in drie groepen van gedachten aan de hand van een viertal stellingen. De uitkomst van die discussies is plenair ingebracht. Het leverde een geanimeerde gedachtewisseling op die voor de onderzoeker waardevol is voor de vaststelling van het definitieve rapport.

Naar aanleiding van de discussie op het symposium van 4 oktober 2019 zal de onderzoeker het conceptrapport aanscherpen en definitief maken. Het definitieve rapport wordt gepubliceerd in de reeks van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen.

 

Downloaden

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.