Terugblik op symposium "10 jaar Onderwijsgeschillen" met afscheid van Irene Asscher en Hilde Mertens

 

.Op donderdag 31 oktober vond in Green Village te Nieuwegein het symposium ‘10 jaar Onderwijsgeschillen’ plaats. Het symposium stond in het teken van de rechtsbescherming in het onderwijs. Ook was er aandacht voor het afscheid van Irene Asscher als voorzitter van de LCG WMS en het naderende afscheid van Hilde Mertens als directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen. Ruim 180 genodigden, waaronder (voormalige) commissieleden en vertegenwoordigers en medewerkers van het ministerie van OCW en van onderwijsorganisaties, woonden dit feestelijk symposium bij.

Interviews met Hilde Mertens en Irene Asscher

Dagvoorzitter Boris van der Ham opende het symposium met een interview van Hilde Mertens. Daarin gaf Hilde een terugblik op 10 jaar Onderwijsgeschillen: de ontwikkeling naar een landelijke toonaangevende organisatie op gebied van de rechtsbescherming op de domeinen klachten, medezeggenschap, rechtspositie en passend onderwijs. Naast de voorlichtende taak belichtte Hilde ook de ontwikkeltaak van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen via extern onderzoek, advisering en publicaties. Irene Asscher gaf een inkijkje in haar werk als voorzitter van de LCG WMS.  Haar ervaring is dat de geschillen die aan de Commissie worden voorgelegd meestal niet het probleem tussen partijen waren. Het verschil van mening tussen partijen lag meer op het vlak van de relatie en van de communicatie. Irene zag het als een taak van de Commissie om naast een uitspraak partijen ook te bewegen om te werken aan verbetering van de onderlinge relatie. Irene heeft het voorzitterschap met plezier vervuld en sprak haar waardering uit voor de wijze waarop de Commissie wordt ondersteund door Onderwijsgeschillen.

Paul Zoontjens: ‘Rechtsbescherming, een recht!’

Paul Zoontjes, emeritus hoogleraar Onderwijsrecht, gaf een lezing met als titel ‘Rechtsbescherming is een recht!’  Hierin benadrukte hij het belang van de rechtsbescherming van de onderwijsvragers in relatie tot de toegang tot het onderwijs. De rechtsbescherming in de zogenoemde voorprocedures moet voldoen aan bepaalde helder te formuleren criteria. Ook ziet Paul noodzaak om voorprocedures te centraliseren, te uniformeren en te professionaliseren. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat toegang tot een voorprocedure een recht is dat strookt met het perspectief van de onderwijsvrager.

Geluiden uit de praktijk: paneldiscussie

Boris van der Ham leidde een discussie met een panel, bestaande uit Philippe Abbing (rayonbestuurder AOb, voormalig projectleider Versterking medezeggenschap), Lobke Vlaming (directeur Ouders&Onderwijs), Henk Keesenberg (specialist passend onderwijs, manager/coördinator van een SWV), Karin van Oort (voorzitter CvB Stichting Carmel) en Sandra Schreuder (voorzitter LKC, senior rechter). De discussie werd gevoerd aan de hand van vijf stellingen over rechtsbescherming in het onderwijs. Het werd een levendige discussie waarin de deelnemers in de zaal ook participeerden. Over de slotvraag van Boris van der Ham of Onderwijsgeschillen over 10 jaar nog bestaat, kwam vanuit het panel een eensluidend antwoord: ja, en dan is de rechtsbescherming ook verder gecentraliseerd!

Slottoespraak Herman van der Meer

Herman van der Meer, voorzitter RvT Onderwijsgeschillen en president van het gerechtshof Amsterdam, benadrukte het belang van rechtsbescherming. Daarbij vergeleek Herman de inrichting van de rechtsbescherming in het onderwijs met die van de overheidsrechter: centralisering van rechtsbescherming heeft vele voordelen maar dwingt ook tot voortdurende zorgvuldige aandacht voor kwaliteit met goede checks and balances. Zijn observatie is dat daar waar scholen nog keuzevrijheid hebben, steeds meer scholen aansluiten bij Onderwijsgeschillen op basis van een bewuste kwaliteitskeuze. Voorts sprak Herman zijn waardering uit voor het werk van Irene Asscher als voorzitter LCG WMS en van Hilde Mertens, als ‘founding mother’ van Onderwijsgeschillen.

Als laatste was er het warme dankwoord van Hilde Mertens, waarin zij de vele organisaties en mensen waarmee zij heeft mogen samenwerken heeft bedankt voor hun inzet voor Onderwijsgeschillen en voor de persoonlijke steun die zij daarbij heeft ervaren.

Tot slot gaf de dagvoorzitter het startsein voor de receptie waarin met een glaasje bubbels werd getoast op de jubilerende Stichting Onderwijsgeschillen.

Downloaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.