Terugkijken: presentatie advies Aanpassing begrippen ‘school’ en ‘bevoegd gezag’ in Wms.

Terugkijken: presentatie vervolgonderzoek Expertisecentrum Onderwijsgeschillen: Aanpassing begrippen ‘school’ en ‘bevoegd gezag’ in Wms. Noodzaak, mogelijkheden en alternatieven

In 2020 is in opdracht van het Expertisecentrum het advies  ‘Medezeggenschap bij holdings in het Onderwijs’ uitgebracht van onderzoekers Frans Brekelmans (verbonden aan Actis te Rotterdam), Pieter Huisman (EUR) en Loe Sprengers (EUR). Bij de presentatie van het (concept)advies tijdens het symposium op 28 september jl. kwam de behoefte naar voren om de begrippen “bevoegd gezag” en “school” verder uit te diepen in de context van een goede medezeggenschap. 

Brekelmans, Huisman en Sprengers zijn bereid geweest dit vervolgonderzoek uit te voeren. Tijdens een livestream bijeenkomst op 24 juni 2021 presenteerde zij vanuit Studio Domstad in Utrecht de resultaten en gingen daarover met geïnteresseerden uit het veld in gesprek.

Na de zomer wordt het definitieve advies gepubliceerd. 

Presentatie van 24 juni 

https://youtu.be/PyzlqLD1bYo

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.