Twee nieuwe leden Raad van Toezicht

In verband met het einde van de maximale benoemingstermijn treden Christ’l Dullaert per 1 januari 2021 en Bernard Fransen per 1 april 2021 uit de Raad van Toezicht van Onderwijsgeschillen. Onderwijsgeschillen is beiden zeer erkentelijk voor de prettige samenwerking en deskundige wijze waarop zij in de Raad hebben gefunctioneerd. 

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden waarbij de continuïteit bij de huidige wisseling van de leden wordt geborgd door voorzitter mr. Herman van der Meer. De Raad van Toezicht heeft twee nieuwe leden benoemd op advies van een interne- en een externe benoemingsadviescommissie.

  • mr. Marg Janssen-Witteveen, per 1 januari 2021

Marg Janssen is vanaf 1995 actief in het juridische veld, eerst als juriste bij de Ziekenfondsraad (thans Zorginstituut Nederland) en vervolgens ruim 19 jaar als advocaat en partner bij Van Doorne N.V. Na twee jaar rechter in opleiding is Marg vanaf begin 2020 (kinder)rechter bij de rechtbank Midden-Nederland. Daarnaast vervult zij een aantal nevenfuncties. 

  • drs. Johan Spronk, per 1 april 2021

Johan Spronk is sinds 1993 actief in het onderwijs eerst als docent en daarna in leidinggevende en bestuurlijke functies. Johan is vanaf begin 2020 voorzitter van het College van Bestuur van de ROC Midden Nederland met als portefeuille strategie, governance, onderwijs, kwaliteitszorg, organisatie inrichting, communicatie en externe contacten.

Onderwijsgeschillen verwelkomt Marg Janssen en Johan Spronk met veel genoegen in de Raad van Toezicht. 

Marg Janssen-Witteveen Johan Spronk

 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.