Uniforme modelklachtenregeling en voorbeeldtekst klachtenregeling schoolgids gepubliceerd

In mei 2021 is een nieuwe uniforme modelklachtenregeling gepubliceerd. Daarnaast heeft Onderwijsgeschillen in januari 2021 de voorbeeldtekst voor de klachtenregeling in de schoolgids herzien. Beide documenten zijn nu beschikbaar in word-versie en pdf-vorm en vrij te gebruiken.

Uniforme modelklachtenregeling

De uniforme modelklachtenregeling is een handreiking aan scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De handreiking is een gezamenlijk product van AOb, AVS, CNV, GCBO, LAKS, Onderwijsgeschillen, Ouders en Onderwijs, PO-Raad en VO-raad.

Downloaden

Voorbeeldtekst klachtenregeling in schoolgids herzien

In de schoolgids staat informatie over de klachtenregeling van de school. Scholen die zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) bij Onderwijsgeschillen kunnen hierbij gebruik maken van een voorbeeldtekst. Deze voorbeeldtekst is verduidelijkt en geactualiseerd in januari 2021.

Downloaden

Vervolg

Met de modelklachtenregeling en de verbeterde voorbeeldtekst dragen we graag bij aan de verdere professionalisering van klachtbehandeling in het onderwijs en een goede toegang tot rechtsbescherming. Onderwijsgeschillen is daarnaast bezig om de klachtprocedure beter in beeld te brengen. U leest daar binnenkort meer over!

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.