Update evaluatie passend onderwijs: Kamerbrief minister Slob

Op 4 november 2020 heeft minister Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met 25 voorstellen om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs. Het doel van de voorstellen is dat nog meer leerlingen zo passend mogelijke ondersteuning krijgen. 

Bijdrage van Onderwijsgeschillen en GPO aan evaluatie passend onderwijs

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) en Onderwijsgeschillen hebben in de toeloop naar deze Kamerbrief een bijdrage geleverd aan de evaluatie van passend onderwijs. Deze bijdrage met een preadvies van mr. Sander Jansen is erop gericht dat ouders, scholen en samenwerkingsverbanden eenvoudig een deskundig oordeel kunnen verkrijgen bij verschil van mening of conflicten in het passend onderwijs. Meer hierover leest u in het bericht Bijdrage Onderwijsgeschillen en GPO aan evaluatie passend onderwijs.

Geschillencommissie passend onderwijs wordt permanent en kan bindende uitspraken doen

De minister schrijft in zijn Kamerbrief dat hij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) permanent gaat maken. Ook gaat hij ervoor zorgen dat de Commissie bindende uitspraken kan doen. Verder gaat hij onderzoeken of het mogelijk is dat leerlingen zelf, onafhankelijk van hun ouders, naar de Commissie kunnen stappen. De Geschillencommissie passend onderwijs is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Andere maatregelen voor ouders en leerlingen

Enkele van de andere maatregelen, die in de brief genoemd worden, zijn:

  • Het leerrecht wordt verankerd in de wet. Er komt een landelijke norm van basisondersteuning, dat wat elke school minimaal moet kunnen bieden aan ondersteuning. Dit geeft meer duidelijkheid voor leerlingen, ouders en leraren.
  • Informatie over de zorgplicht wordt opgenomen in de schoolgids en op de websites van scholen en samenwerkingsverbanden, zodat ouders weten waar ze recht op hebben.
  • Het hoorrecht van leerlingen wordt wettelijk verankerd.
  • De minister gaat afspraken maken dat bij puur een geschil over passend onderwijs geen melding wordt gedaan bij Veilig Thuis.

Meer informatie