Update werkwijze Commissies van Onderwijsgeschillen vanaf 15 december 2020

De rijksoverheid heeft per 14 december de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus fors aangescherpt en is Nederland in lockdown.  

Wat betekent dat voor Onderwijsgeschillen en het organiseren van zittingen?

Werkwijze vanaf  15 december 2020

Onderwijsgeschillen volgt deze aangescherpte maatregelen van de rijksoverheid om het Coronavirus te bestrijden, die zijn gericht op het zo mogelijk thuisblijven en afstand houden. Iedere Commissie kent in haar reglement een regel van de strekking, dat in een onvoorziene situatie de Voorzitter van de Commissie beslist. Het Coronavirus en de tegen het virus te nemen maatregelen zijn aan te merken als een onvoorziene situatie. 

Online zittingen

Online zittingen is het uitgangspunt, tenzij de voorzitter van een Commissie bepaalt of een zitting ten kantore van Onderwijsgeschillen noodzakelijk is. Indien fysieke samenkomst noodzakelijk is, gaat het secretariaat met de commissieleden en partijen na of zij in de gelegenheid zijn om naar het kantoor van Onderwijsgeschillen te komen. Er wordt naar bevind van zaken gehandeld. Het secretariaat houdt met het plannen van bijeenkomsten rekening met vertrek- en aankomstbewegingen.  

Uitsluitend schriftelijke behandeling van zaken blijft mogelijk indien dit passend is naar het oordeel van de voorzitter van de Commissie. Omdat schriftelijke zaakbehandeling naar algemene maatstaven een minder effectieve en efficiënte methode is van geschilbehandeling, zal schriftelijke behandeling enkel in een beperkt aantal zaken aan de orde zijn.  

1,5 meter aanpassingen bij Onderwijsgeschillen 

Het houden van zittingen en andere bijeenkomsten ten kantore van Onderwijsgeschillen is beperkt mogelijk. Hiertoe is de inrichting van het gebouw aangepast, zoveel mogelijk zonder afbreuk te doen aan het open en gastvrije karakter van de ontvangst. Bij de uitnodiging voor een bijeenkomst ontvangen gasten informatie en instructies over de ontvangst bij Onderwijsgeschillen. Gasten zijn niet welkom indien zij aan COVID-19 gerelateerde gezondheidsklachten hebben.  
In alle publieke ruimten van het gebouw geldt een mondkapjesverplichting voor personen van 13 jaar en ouder.