Vacatures voor drie leden Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Binnen de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen ontstaan eind 2020 door reglementair terugtreden een aantal vacatures. Ook is er behoefte aan aanvulling op de huidige expertise binnen de Commissie. De Commissie zoekt:

  • een lid met bestuurlijke ervaring in het onderwijs
  • een lid met een medische achtergrond in de jeugdzorg
  • een lid met brede ervaring in het primair onderwijs

Downloaden profielschets van de leden 

Over de LKC

Op school kunnen meningsverschillen en conflicten ontstaan tussen de school en ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de LKC een uitspraak doen op basis van een klacht van een ouder of personeelslid. De LKC is multidisciplinair samengesteld: alle deskundigheden die nodig zijn voor een goede beoordeling van de klachten zijn in de Commissie verenigd. De LKC houdt zitting in Utrecht. Meer informatie over de Commissie 

Procedure sollicitatie

De selectie van de nieuwe leden wordt gedaan door een commissie, bestaande uit de voorzitter LKC, een lid van de LKC en de coördinerend secretaris klachten. De directeur-bestuurder van Onderwijsgeschillen is technisch voorzitter van de procedure. 

Reacties en contact

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mr. Cécile de Vos, directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen, via c.de.vos@onderwijsgeschillen.nl of  06 - 83947439
Uw belangstelling, vergezeld van uw motivatie en cv, kunt u tot en met uiterlijk vrijdag 13 november 2020 per e-mail richten aan: Lilian Schouten, l.schouten@onderwijsgeschillen.nl 

Downloaden