Vooraankondiging: werving nieuwe commissieleden

Onderwijsgeschillen start eind oktober met de open werving van een aantal nieuwe commissieleden voor de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) en de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO).

LKC

Aan het eind van het jaar ontstaan er vanwege het reglementair aftreden van een aantal leden vacatures binnen deze Commissie. Een van de vacatures betreft een lid met bestuurlijke ervaring, daarnaast wordt een lid met een medische achtergrond in de jeugdzorg gezocht.  

Meer informatie

GPO

Ook wordt de werving gestart naar twee plaatsvervangend voorzitters en leden voor de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Deze uitbreiding van de Commissie is onder meer nodig vanwege het substantiële aantal zaken dat de Commissie jaarlijks behandelt. Deze werving en selectie doen we samen met de belanghebbende organisaties uit het onderwijsveld en een extern selectiebureau. 

Solliciteren op deze vacatures is mogelijk nadat de werving is opengesteld via onder meer de website van Onderwijsgeschillen.