Voorbeeldtekst Klachtenregeling voor schoolgids is herzien

Deze voorbeeldtekst kan gebruikt worden voor de Klachtenregeling in de schoolgids. In de herziene tekst is de mogelijkheid van mediation opgenomen.

Sinds 2014 biedt Onderwijsgeschillen - naast de bestaande formele procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) - met succes mediation aan als vorm van conflictoplossing bij klachten. Inmiddels heeft Onderwijsgeschillen een Mediationdesk opgericht en wordt ook mediation aangeboden als er nog geen formele klacht is ingediend. U kunt dan voor een (dreigend) conflict tot een oplossing komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Hoe eerder immers een onafhankelijke derde wordt ingeschakeld, hoe sneller en effectiever het probleem kan worden opgelost.

Deze wijzigingen leiden ertoe dat de tekst over de klachtenregeling in de schoolgids mogelijk is verouderd. Voor een nieuwe tekst kan gebruikt worden gemaakt van de voorbeeldtekst.

Downloaden

Voorbeeldtekst Klachtenregeling voor schoolgids