In het kort 

Werknemers die in het funderend onderwijs werken en die het niet eens zijn met bepaalde besluiten van hun werkgever, kunnen daartegen in beroep gaan bij de Commissie van beroep. Deze Commissie is bevoegd om te oordelen over besluiten die in de toepasselijke cao zijn genoemd als besluiten waartegen de werknemer bij de Commissie beroep kan instellen. 

​Primair onderwijs

De Commissie is voor wat betreft het primair onderwijs bevoegd te oordelen over een door de werkgever genomen besluit over (artikel 12.1 lid 1 cao po) 

  • een disciplinaire maatregel, met uitzondering van ontslag;
  • schorsing als ordemaatregel;
  • het direct of indirect onthouden van promotie;
  • overplaatsing in het kader van de bestuursbenoeming;
  • eenmalige inhouding periodieke verhoging, als ook het onthouden van een periodieke verhoging op basis van het bekwaamheidsniveau.

De uitspraken van de Commissie zijn bindend. (artikel 12.1 lid 5 cao po)

Voortgezet onderwijs​

De Commissie is voor wat betreft het voortgezet onderwijs bevoegd te oordelen over een door de werkgever genomen besluit over (artikel 19 lid 1 cao vo)

  • een disciplinaire maatregel, met uitzondering van ontslag;
  • schorsing;
  • het direct of indirect onthouden van promotie;
  • aanwijzing van een andere instelling of instellingen waaraan de werknemer werkzaamheden zal verrichten (overplaatsing);
  • eenmalige inhouding periodieke verhoging.

De uitspraken van de Commissie zijn bindend (artikel 19 lid 5 cao vo).

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015, is de Commissie van beroep niet langer bevoegd om kennis te nemen van ontslagzaken.

Alle instellingen zijn automatisch bij deze landelijke Commissie aangesloten.

Deze Commissie is ingesteld per 1 januari 2017. Uitspraken van de Commissie van Beroep PO en VO van vóór 1 januari 2017 zijn terug te vinden bij de uitspraken Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO.

Commissieleden

mr. L.C.J. Sprengers

mr. L.C.J. Sprengers

voorzitter
mr. C.H. Kemp-Randewijk

mr. C.H. Kemp-Randewijk

vicevoorzitter
mr. drs. G.W. van der Brugge

mr. drs. G.W. van der Brugge

lid werkgevers
mr. P.H.M. Kanters

mr. P.H.M. Kanters

lid werkgevers
mr. D. Vergunst

mr. D. Vergunst

lid werkgevers
mr. M.J. van Dasselaar

mr. M.J. van Dasselaar

lid werknemers
mr. E. van Vliet

mr. E. van Vliet

lid werknemers
drs. M.H.W.C. Voeten

drs. M.H.W.C. Voeten

lid werknemers

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.