Wet- en regelgeving

Voor werknemers in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt de cao po. De cao voor het primair onderwijs (cao po 2019-2020) is van toepassing van 1 januari 2020 tot 1 november 2020. Deze cao is verlengd tot en met 31 december 2021.

Voor werknemers in het voortgezet onderwijs geldt de cao vo. De cao voor het voortgezet onderwijs (cao vo 2020) is van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 2020. Deze cao is verlengd tot en met 31 december 2021.

Downloaden

cao po 2019-2020
Onderdeel van de cao zijn de:
Regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO)
Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO)

cao vo 2020
Onderdeel van de cao zijn:
Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (wovo)
Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (zavo)