In het kort

Iedere werknemer in het bijzonder hoger beroepsonderwijs (hbo), die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan bij de Commissie beroep instellen tegen een besluit dat door of namens de werkgever is genomen en dat inhoudt:

  • schorsing als ordemaatregel (artikel P-1 cao hbo);
  • disciplinaire maatregel, bestaande uit:
      - schriftelijke berisping (artikel P-3 lid 2 onder a cao hbo);
      - overplaatsing (artikel P-3 lid 2 onder b cao hbo);
      - schorsing (artikel P-3 lid 2 onder c cao hbo).

De uitspraken van de Commissie zijn bindend (artikel S-2 lid 5 cao hbo)

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015, is de Commissie van beroep niet langer bevoegd om kennis te nemen van ontslagzaken.

Alle instellingen zijn automatisch bij deze Commissie aangesloten. De Commissie van beroep hbo vormt een personele unie met de Commissie van beroep mbo 

Deze Commissie is ingesteld per 1 september 2016. Uitspraken van de Commissie van Beroep HBO van vóór 1 september 2016 zijn terug te vinden bij de uitspraken Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO.

 

Commissieleden

mr. L.C.J. Sprengers

mr. L.C.J. Sprengers

voorzitter
mr. C.H. Kemp-Randewijk

mr. C.H. Kemp-Randewijk

vicevoorzitter
dr. E. Berendsen MHR

dr. E. Berendsen MHR

lid werkgevers Vereniging Hogescholen
mr. drs. G.W. van der Brugge

mr. drs. G.W. van der Brugge

lid werkgevers MBO Raad
drs. H. Donkervoort

drs. H. Donkervoort

lid werkgevers MBO Raad
mr. B. Euser

mr. B. Euser

lid werkgevers Vereniging Hogescholen
drs. F.W.C. Coppelmans

drs. F.W.C. Coppelmans

lid werknemers hbo
C.J. Duinmaijer

C.J. Duinmaijer

lid werknemers mbo
mr. drs. F. Veenstra

mr. drs. F. Veenstra

lid werknemers hbo
F. van der Vlugt

F. van der Vlugt

lid werknemers mbo

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.