In het kort

Werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), die het niet eens zijn met bepaalde besluiten van hun werkgever, kunnen daartegen in beroep gaan bij de Commissie van beroep mbo, waarbij de werkgever is aangesloten.
Deze Commissie is bevoegd om te oordelen over besluiten die in de cao mbo zijn genoemd als besluiten waartegen de werknemer bij de Commissie beroep kan instellen. De uitspraak van de Commissie van beroep mbo is bindend voor de werkgever.

De Commissie van beroep mbo is bevoegd te oordelen over een door de werkgever genomen besluit over (art. 12.2 lid 2 cao mbo):

  • een disciplinaire maatregel, met uitzondering van ontslag;
  • schorsing als ordemaatregel;
  • het direct of indirect onthouden van bevordering;
  • het niet toekennen van het verzoek van de werknemer tot vermindering van de omvang van de betrekking op grond van de Wet flexibel werken;
  • de wijziging van de standplaats zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 (dit onderdeel is van toepassing per 1 december 2021).

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015, is de Commissie van beroep niet langer bevoegd om kennis te nemen van ontslagzaken.

Met ingang van 1 augustus 2017 vormt de Commissie van beroep mbo een personele unie met de Commissie van beroep hbo

Uitspraken van de Commissie van beroep mbo van vóór 1 augustus 2017 zijn terug te vinden bij de uitspraken Commissie van Beroep PO, VO, BVE en HBO.
 

Commissieleden

mr. L.C.J. Sprengers

mr. L.C.J. Sprengers

Voorzitter
mr. C.H. Kemp-Randewijk

mr. C.H. Kemp-Randewijk

vicevoorzitter
dr. E. Berendsen MHR

dr. E. Berendsen MHR

lid werkgevers Vereniging Hogescholen
mr. drs. G.W. van der Brugge

mr. drs. G.W. van der Brugge

lid werkgevers MBO Raad
drs. H. Donkervoort

drs. H. Donkervoort

lid werkgevers MBO Raad
mr. B. Euser

mr. B. Euser

lid werkgevers Vereniging Hogescholen
drs. F.W.C. Coppelmans

drs. F.W.C. Coppelmans

lid werknemers hbo
C.J. Duinmaijer

C.J. Duinmaijer

lid werknemers mbo
mr. drs. F. Veenstra

mr. drs. F. Veenstra

lid werknemers hbo
F. van der Vlugt

F. van der Vlugt

lid werknemers mbo

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.