In het kort

Om zich te kunnen registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO ) moet de schoolleider in het primair onderwijs aantonen te beschikken over de basiskwalificaties zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po.
De Commissie van Registratie beoordeelt of een schoolleider voldoet aan de voorwaarden voor (her-)registratie in het schoolleidersregister. Een schoolleider die het niet eens is met deze beoordeling kan een geschil voorleggen aan de Commissie van Beroep Registratie Schoolleidersregister PO.

Een aanbieder van professionaliseringsaanbod voor schoolleiders dient gecertificeerd te zijn.
De Commissie Certificering neemt besluiten over certificering van professionaliseringsaanbod. Een aanbieder die het niet eens is met het besluit na bezwaar van deze commissie kan beroep instellen bij de Commissie van Beroep Certificering Schoolleidersregister PO.

De Commissie bestaat derhalve uit twee kamers; een kamer voor registratie waar schoolleiders terecht kunnen en een kamer voor certificering waar aanbieders van certificeringsaanbod terecht kunnen. De reglementen van beide kamers vindt u onder het tabblad Reglement.

Commissieleden

mr. C.H. Kemp-Randewijk

mr. C.H. Kemp-Randewijk

voorzitter
drs. J.W. Heijmans

drs. J.W. Heijmans

lid
J.S. van Leverink

J.S. van Leverink

lid
mr. W.R. Nanninga RE MMC

mr. W.R. Nanninga RE MMC

lid
mr. F.A.M. van der Storm MCM CMC

mr. F.A.M. van der Storm MCM CMC

lid
A.J.T.M. Uiting MBA

A.J.T.M. Uiting MBA

lid
A.W.M. in 't Veld

A.W.M. in 't Veld

lid