In het kort

Tussen toezichthouders en/of bestuurders in het primair onderwijs kunnen geschillen ontstaan. Als één van de partijen van mening is dat het geschil de onderlinge verstandhouding kan schaden, kan het geschil voorgelegd worden aan de Commissie. De Commissie oordeelt ook over de interpretatie van bepalingen in de cao bestuurders PO.  Deze cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor bezoldigd, professioneel en statutair bestuurders in het primair onderwijs. De uitspraak van de Commissie is bindend.

Commissieleden:

 

  • mr. H.J. Brouwer, voorzitter
  • drs. L. van Noort, linamens de Bestuurdersvereniging PO 
  • mr. drs. P.R. Slier, lid namens de VTOI