In het kort

Deze Commissie doet uitspraak in geschillen tussen een individuele werknemer en de werkgever. De Commissie is op grond van art. 12.3 lid 1 cao mbo bevoegd om kennis te nemen van:

  • geschillen die tussen de werkgever en de werknemer ontstaan over de toepassing van de cao
  • andere geschillen die de goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer kunnen schaden en die met goedvinden van beide partijen aan de Commissie worden voorgelegd.

De uitspraak van de Commissie is op grond van artikel 12.3 lid 5 cao mbo bindend voor werkgever en werknemer.

Commissieleden

mr. L.M.G. de Weerd

mr. L.M.G. de Weerd

voorzitter
mr. E.V. Huisman

mr. E.V. Huisman

plv. lid werkgevers
C.J.M.T van der Marck

C.J.M.T van der Marck

plv.lid werknemers
S. Prenen

S. Prenen

lid werkgevers
mr. Ch.H. Stokman-Prins

mr. Ch.H. Stokman-Prins

lid werknemers