Procedure

Door wie

Door werknemer en/of de werkgever.

Zaak indienen

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.

Zitting en uitspraak

Daarna vindt een hoorzitting plaats. Na de zitting beraadslaagt de Commissie. Vervolgens ontvangen partijen binnen 6 werkweken de schriftelijke uitspraak van de Commissie. Daarin geeft de Commissie haar oordeel over het geschil. De uitspraak van de Commissie is bindend voor werkgever en werknemer.