Procedure

De Commissie beoordeelt of de werkgever bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid het voorgenomen besluit tot uitvoering kan brengen. In haar beoordeling betrekt de Commissie de argumenten van partijen.

Zaak indienen

Voor (informatie over) het indienen van een zaak en over de verdere zaakbehandeling klikt u op de blauwe knop Zaak indienen of op Zaak indienen.

Bindend advies of arbitrage

De Commissie geeft een bindend advies of, op verzoek van partijen, een arbitraal vonnis. In beide gevallen is de uitspraak van de Commissie bindend voor partijen. 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.