In het kort

Met ingang van 1 augustus 2014 is passend onderwijs in werking getreden. Ouders van leerlingen  in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1, 2, 3 en 4) kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil indienen tegen het schoolbestuur over:

  • (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • de verwijdering van alle leerlingen
  • de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Downloaden

Praktische informatie over de Geschillencommissie passend onderwijs (pdf)

Commissieleden

mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, voorzitter

mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, voorzitter

Advocaat
mr. dr. C. van Eck, vicevoorzitter

mr. dr. C. van Eck, vicevoorzitter

Voorzitter commissie herstel kinderopvangtoeslagaffaire; rechter-plv
prof. dr. R. van Schoonhoven, vicevoorzitter

prof. dr. R. van Schoonhoven, vicevoorzitter

Hoogleraar onderwijsrecht (VU) en zelfstandig onderzoeker
drs. R. Aerden, lid

drs. R. Aerden, lid

Voormalig directeur cluster 2 school
H. Ait Oumghar, lid

H. Ait Oumghar, lid

Schoolleider in het voortgezet onderwijs
drs. J.J.M. Cremers, lid

drs. J.J.M. Cremers, lid

Voormalig directeur, bestuurder voortgezet onderwijs
S. Haak MSc, lid

S. Haak MSc, lid

Orthopedagoog-Generalist
drs. W.D. Hajonides van der Meulen

drs. W.D. Hajonides van der Meulen

Zorgcoördinator / orthopedagoog
drs. F. Kaspers, lid

drs. F. Kaspers, lid

zelfstandig adviseur op het terrein van passend onderwijs en jeugdhulp
P.J. Kuiper, lid

P.J. Kuiper, lid

Schoolmaatschappelijk werk
G.J. Leeflang BSW, lid

G.J. Leeflang BSW, lid

Leerplicht ambtenaar Amsterdam
drs. L.F.P. Niessen, lid

drs. L.F.P. Niessen, lid

Voormalig onderwijsbestuurder vo
drs. M.H.W.C. Voeten, lid

drs. M.H.W.C. Voeten, lid

Psycholoog en orthopedagoog in het onderwijs
drs. J.P.M. Wichers-Bots, lid

drs. J.P.M. Wichers-Bots, lid

Orthopedagoog en voorm. projectleider Kenniscentrum Fontys Kenniscentrum passend onderwijs
A.M.G. Wijnands, lid

A.M.G. Wijnands, lid

Kwartiermaker Techschool Amsterdam.
drs. W.A.J.J. Willems, lid

drs. W.A.J.J. Willems, lid

Arts Maatschappij en Gezondheid

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.