Procedure

Leden van de VO-raad kunnen schriftelijk dan wel per e-mail een melding indienen tegen het niet naleven van de lidmaatschapseisen van de Code Goed Onderwijsbestuur door een ander lid van de VO-raad.  

Op basis van de Code Goed Onderwijsbestuur behandelt de Commissie de meldingen over het niet voldoen aan de lidmaatschapseisen en adviseert daarover het bestuur van de VO-raad.

Ter behandeling van ingediende meldingen hanteert de Commissie zowel het instellingsreglement als het toetsingskader en haar eigen reglement. De Commissie werkt volgens een interventieladder.​

Downloaden:

Contactgegevens van het secretariaat van de Governancecommissie Goed Onderwijsbestuur VO:

Stichting Onderwijsgeschillen
Governancecommissie Goed Onderwijsbestuur VO
Postbus 85191
3508 AD  UTRECHT
telefoon: 030 - 280 8590

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.