De Code Goed Onderwijsbestuur is aanvullend op de geldende wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs. De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) vormt een belangrijk kader. In de WVO zijn relevante bepalingen voor deze code onder andere te vinden in de artikelen 32b1, 42a, 42b, 49, 53b, 53c,54, 104a en 118s.

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is van belang, bijvoorbeeld wat betreft de artikelen 8, lid 2 onder 9 en 11q.

Verder is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) relevant voor deze code, evenals de richtlijn voor honorering van toezichthouders in het onderwijs van de VTOI.

Downloaden

Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 (pdf)

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.