In het kort

Elke regio heeft zowel een samenwerkingsverband voor primair als een samenwerkingsverband voor voortgezet passend onderwijs. De schoolbesturen uit de regio zijn bij dat samenwerkingsverband aangesloten. Er is overigens ook een landelijk samenwerkingsverband.  Bezorgdheid van de Eerste Kamer voor de krachtsverschillen binnen de samenwerkingsverbanden, gaf de regering aanleiding tot het instellen van de Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs (LAS). Samenwerkingsverbanden zijn door de wetgever gevraagd in de statuten een voorziening op te nemen voor geschillenbeslechting en daarbij te kiezen voor de LAS.

De LAS staat open voor alle samenwerkingsverbanden en de daarbij aangesloten schoolbesturen.

Commissieleden

  • mr. H.C. Naves, voorzitter
  • mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, vicevoorzitter
  • drs. E. Hoeksma, lid namens de PO-Raad
  • drs. O. Meulenbeek, lid namens de PO-Raad
  • drs. L.F.P. Niessen, lid namens de VO-raad
  • mr. H. Strietman, lid namens de VO-raad

Downloaden

Profiel commissieleden (pdf)

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.