In het kort

Het samenwerkingsverband passend onderwijs (swv) beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het sbo, (v)so en het praktijkonderwijs of over de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tegen zo’n besluit kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, bezwaar indienen. Elk samenwerkingsverband is vanaf 1 augustus 2014 dan ook wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar.

In plaats van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Deze Commissie is op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden door Onderwijsgeschillen ingesteld. De Commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van de bezwaren.

Commissieleden

mr. R. van de Water, voorzitter

mr. R. van de Water, voorzitter

Rechter rechtbank
mr. A.K. Mireku, vicevoorzitter

mr. A.K. Mireku, vicevoorzitter

Rechter rechtbank Amsterdam
mr. A.A.A.M. Schreuder, vicevoorzitter

mr. A.A.A.M. Schreuder, vicevoorzitter

Voorzitter van de Accountantskamer, plv. voorz. Tuchtcollege Gezondheidszorg
drs. G. Broekman

drs. G. Broekman

Voormalig directeur-bestuurder samenwerkingsverband
drs. A.H.T. Gieling, lid

drs. A.H.T. Gieling, lid

Arts Maatschappij en Gezondheid, GGD
drs. A.M. van der Hoek, lid

drs. A.M. van der Hoek, lid

Eigenaar van een praktijk voor psychodiagnostiek
drs. A. Sikkema, lid

drs. A. Sikkema, lid

Algemeen directeur onderwijs en zorg
drs. C. van Vliet, lid

drs. C. van Vliet, lid

Begeleider passend onderwijs
drs. W.A.J.J. Willems, lid

drs. W.A.J.J. Willems, lid

Arts Maatschappij en Gezondheid

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.