In het kort

De werknemer die bedenkingen heeft tegen een voorgenomen besluit van de werkgever omtrent de functieordening, kan de werkgever verzoeken het voorgenomen besluit te heroverwegen. Is de werknemer het met het heroverwogen besluit niet eens dan kan hij binnen zes weken bezwaar indienen bij de Commissie.

Cao hbo

De Commissie is ingesteld door partijen bij de cao hbo. Bezwaren kunnen worden ingediend door werknemers van instellingen die vallen onder de werkingssfeer van de cao hbo.

Commissieleden 

drs. W.J.F. Berkers

drs. W.J.F. Berkers

voorzitter
dr. E. Berendsen MHR

dr. E. Berendsen MHR

voorzitter
R.C. van Baalen

R.C. van Baalen

lid werknemers
E. Dons

E. Dons

lid werkgevers
mr. B. Euser

mr. B. Euser

lid werkgevers
B. Hoogendam

B. Hoogendam

lid werknemers