In het kort

Een werknemer die het niet eens is met de beschrijving van zijn functie, gelet op het werk dat hem wordt opgedragen, kan een bezwaar indienen bij de Commissie. Ook kan een werknemer een bezwaar indienen als hij het niet eens is met de waardering van de functie (de salarisschaal die hem is toegekend).

Eén Commissie voor po, vo en mbo

Voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs en de mbo-sector heeft Onderwijsgeschillen één Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering. Om een geschil te kunnen voorleggen aan de Commissie moet het bestuur de school of instelling hebben aangesloten bij de Commissie. De verplichting van de werkgever om te zijn aangesloten bij een bezwarencommissie is geregeld in de diverse cao’s:

  • voor het primair onderwijs in art. 5.5 van de cao po 2021 (van toepassing van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Deze cao is verlengd tot en met 31 december 2022, tenzij partijen eerder tot een nieuwe cao komen.)
  • voor het voortgezet onderwijs in art. 11.4 van de cao vo 2021 (van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 2021. Deze cao is verlengd tot en met 31 december 2022, tenzij partijen eerder tot een nieuwe cao komen.)
  • voor het mbo in art. 12.4  cao mbo 2021-2022 (van toepassing van 1 december 2021 tot 1 mei 2022).

Downloaden

Praktische informatie over de Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering PO, VO en MBO  (pdf)

Commissieleden

mr. J.C. de Wit

mr. J.C. de Wit

voorzitter
C. van Gerwen-van Maare

C. van Gerwen-van Maare

vicevoorzitter
F.J. Jansen

F.J. Jansen

lid werkgevers
drs. F. Mentjox

drs. F. Mentjox

lid werkgevers
J. Damen

J. Damen

lid werknemers
A. Krist

A. Krist

lid werknemers

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.