Wet- en regelgeving

Van toepassing zijn:

  • in het primair onderwijs: artikel 5.5 cao po
  • in het voortgezet onderwijs: artikel 11.4 cao vo
  • In het mbo: artikel 12.4 cao mbo

Downloaden

Cao po 2019-2020 (van toepassing van 1 januari 2020 tot 1 november 2020. Deze cao is verlengd tot en met 31 december 2021.)
Cao vo 2020 (van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 2020. Deze cao is verlengd tot en met 31 december 2021.)
Cao mbo 2021 (van toepassing van 15 mei 2021 tot 1 december 2021).