In het kort

Alle openbare universiteiten en alle hogescholen zijn aangesloten bij de LCG medezeggenschap Hoger Onderwijs. Bijzondere universiteiten kunnen zich voor de behandeling van medezeggenschapsgeschillen aansluiten bij deze Commissie.

Onderwerpen van geschil

De Commissie kan oordelen over bijvoorbeeld de volgende geschillen:

Bij universiteiten:

 • geschillen over het reglement van de universiteitsraad en de faculteitsraad
 • instemmingsgeschillen met de gezamenlijke vergadering over het instellingsplan
 • de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg,
 • het bestuurs- en beheersreglement en de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting
 • onderwijs- en examenregeling
 • ​geschillen met een medezeggenschapsorgaan over de uitoefening van algemene en bijzondere bevoegdheden (de artikelen 9.32, 9.33, 9.33a, eerste en tweede lid en derde lid onder b, 9.34, 9.35, 9.36, 9.38 en 9.38a WHW)

Bij hogescholen:

 • geschillen over het reglement van het medezeggenschapsorgaan
 • geschillen met de gezamenlijke vergadering over het instellingsplan
 • het systeem van kwaliteitszorg, het bestuurs- en beheersreglement
 • de onderwijs- en examenregeling en de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting
 • geschillen over de uitoefening van algemene en bijzondere bevoegdheden (de artikelen 10.16b tot en met 10.25 WHW)

Partijen

Bij universiteiten zijn partijen het college van bestuur of de decaan enerzijds en een medezeggenschapsorgaan anderzijds. Bij hogescholen zijn partijen het college van bestuur of het faculteitsbestuur of het bestuur van een organisatorische eenheid enerzijds en het medezeggenschapsorgaan anderzijds. Vanaf 1 januari 2017 is de opleidingscommissie in het hoger onderwijs een formeel medezeggenschapsorgaan.

Beroep bij de Ondernemingskamer

Tegen de uitspraak van de geschillencommissie staat binnen één maand na de datum van de uitspraak beroep open bij de Ondernemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld op de grond dat de geschillencommissie een onjuiste toepassing heeft gegeven aan de wet.

Commissieleden

prof. dr. K. Boonstra

prof. dr. K. Boonstra

voorzitter
prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

prof. mr. I.P. Asscher-Vonk

vicevoorzitter
mr. dr. M.G. IJzermans

mr. dr. M.G. IJzermans

lid namens de colleges van bestuur
mr. M.A. van Walt van Praag

mr. M.A. van Walt van Praag

lid namens de colleges van bestuur
prof. mr. T.J. van der Ploeg

prof. mr. T.J. van der Ploeg

lid namens de medezeggenschapsorganen
mr. drs. F. Veenstra

mr. drs. F. Veenstra

lid namens de medezeggenschapsorganen

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.