In het kort

Een werkgever in het hbo die de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen, vraagt daarvoor toestemming aan de Sectorale ontslagcommissie hbo. Deze Commissie verleent in plaats van UWV voorafgaande toestemming voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Nadat de werkgever het verzoek bij de Commissie heeft ingediend, stelt de Commissie de werknemer in de gelegenheid om schriftelijk verweer te voeren.

Partijen bij de cao hbo hebben in de cao hbo van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een sectorale ontslagcommissie in te stellen. Alle instellingen zijn automatisch bij deze Commissie aangesloten. 

 

Commissieleden

mr. L.C.J. Sprengers

mr. L.C.J. Sprengers

voorzitter
mr. C.H. Kemp-Randewijk

mr. C.H. Kemp-Randewijk

vicevoorzitter
dr. E. Berendsen MHR

dr. E. Berendsen MHR

lid werkgevers
mr. B. Euser

mr. B. Euser

lid werkgevers
mr. drs. F. Veenstra

mr. drs. F. Veenstra

lid werknemers
drs. F.W.C. Coppelmans

drs. F.W.C. Coppelmans

lid werknemers

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.