In het kort

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid hebben de Commissies van beroep voor het bijzonder onderwijs per 1 juli 2015 geen wettelijke grondslag meer.
Omdat de in 2015 lopende cao’s in het hbo, mbo, vo en po ook de Commissie van beroep voorschreven, zijn deze diverse Commissies van beroep blijven bestaan als cao-commissies. Na 1 juli 2016 zijn de Commissies van beroep op basis van de cao nog bevoegd te oordelen over alle in de cao genoemde beslissingen met uitzondering van ontslag.

In 2016 hebben cao-partijen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over de vorming van nieuwe Commissies van beroep.

Vanaf 1 januari 2017 kunt u terecht bij:

Commissie van beroep funderend onderwijs

​Uitspraken tot 1 januari 2017

U vindt hier de uitspraken tot 1 januari 2017​

Commissieleden (voormalig)

  • mr. M.S.F. Ilahibaks-Gulzar, voorzitter

  • mr. R.G. Groen, vice-voorzitter

  • mr. J.M. de Kooning, lid besturen

  • mr. A.A.H. Zegers, lid besturen

  • mr. A. Cinar, lid besturen

  • mr. B. Euser, lid personeel

  • C. van de Griendt, lid personeel

  • mr. C.H. Kemp-Randewijk, lid personeel

  • W.A.M. de Kok, lid personeel 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.