In ‘t kort

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid hebben de Commissies van beroep voor het bijzonder onderwijs per 1 juli 2015 geen wettelijke grondslag meer.
Omdat de in 2015 lopende cao’s in het hbo, mbo, vo en po ook de Commissie van beroep voorschreven, zijn deze diverse Commissies van beroep blijven bestaan als cao-commissies. Na 1 juli 2016 zijn de Commissies van beroep op basis van de cao nog bevoegd te oordelen over alle in de cao genoemde beslissingen met uitzondering van ontslag.

In 2016 hebben cao-partijen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het hbo afspraken gemaakt over de vorming van nieuwe Commissies van beroep. In het mbo worden de werkzaamheden van de Commissie van beroep voortgezet.

Vanaf 1 september 2016 kunt u terecht bij:
Commissie van beroep hbo
Sectorale ontslagcommissie hbo

Vanaf 1 januari 2017 kunt u terecht bij:
Commissie van beroep funderend onderwijs
Commissie van beroep mbo

Uitspraken Commissies van beroep tot 1 januari 2017

U vindt hier de uitspraken tot 1 januari 2017

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.