De Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS) was tot 1 september 2021 voor het openbaar onderwijs een bezwaaradviescommissie in de zin van de Awb. De Commissie kon op verzoek van openbare schoolbesturen adviseren in bepaalde Awb-bezwaarprocedures. Ook kon de Commissie in het openbaar en het bijzonder onderwijs optreden als hoorcommissie of bemiddelen in een dreigend conflict.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.