Voor conflicten in het onderwijs heeft Onderwijsgeschillen alles in huis

Alle schoolbesturen en samenwerkingsverbanden kunnen zich aansluiten bij de Commissies van Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, katholiek, protestants of islamitisch zijn. Voor een aantal Commissies is aansluiting bij wet of cao geregeld. In andere gevallen kan het schoolbestuur of het samenwerkingsverband ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij een Commissie. In sommige gevallen kan een geschil voorgelegd worden aan een Commissie zonder dat aansluiting vereist is.

De regels voor aansluiting verschillen per onderwijssector. Kijk voor meer informatie bij de sector waar de school toe behoort. Over de kosten van aansluiting bij een Commissie of de kosten van het voorleggen van een geschil kunt u contact met ons opnemen.
Bij aansluiting zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. 
 

Aansluitingsinformatie voor:
 

Muziekscholen, onderwijsbegeleidingsdiensten, aanbieders van inburgeringscursussen en vormen van kinderopvang kunnen zich ook aansluiten bij: