Aansluitingsinformatie hoger beroepsonderwijs (hbo)

Onderwijsgeschillen is er op gericht dat de rechtsbescherming aansluit bij de behoeften van de rechtszoekenden en de wensen vanuit de hogescholen over het goed organiseren van rechtsbescherming. De directeur-bestuurder van Onderwijsgeschillen is hiervoor het aanspreekpunt en gaat met het oog op deze goede dienstverlening graag in overleg met betrokkenen. De geschilbehandeling zelf gebeurt uiteraard strikt onafhankelijk conform de standaarden van de rechtspraak. 

Aangesloten op grond van de wet:

Aangesloten op grond van de cao:

Aan deze Commise kan een geschil voorgelegd worden als gekozen is voor aansluiting:

Downloaden