Aansluitingsinformatie primair onderwijs (po) en (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so
 

Aangesloten op grond van de wet:

Aangesloten op grond van de cao:

Aan deze Commissies kan een geschil voorgelegd worden als gekozen is voor aansluiting:

Aan deze Commissie kan een geschil worden voorgelegd zonder dat aansluiting nodig is:

  • Commissie voor geschillen CAO bestuurders PO
    Tussen toezichthouders en/of bestuurders in het primair onderwijs kunnen geschillen ontstaan. Als één van de partijen van mening is dat het geschil de onderlinge verstandhouding kan schaden, kan het geschil voorgelegd worden aan de Commissie. De Commissie oordeelt ook over de interpretatie van bepalingen in de cao bestuurders PO.

Downloaden

Aansluitingsformulier primair en (voortgezet) speciaal onderwijs