Aansluitingsinformatie samenwerkingsverbanden passend onderwijs (po en vo)
 

Aangesloten op grond van de wet:

Aan deze Commissies kan een geschil voorgelegd worden als gekozen is voor aansluiting:

Indien opgenomen in de statuten kan een geschil voorgelegd worden aan:

Aan deze Commissie kan een geschil worden voorgelegd zonder dat aansluiting nodig is:

Downloaden

Aansluitingsformulier samenwerkingsverbanden