Wie kunnen een bezwaar indienen?

  • de ouders van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd
  • het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd
  • andere belanghebbenden.

Hoe dient u het bezwaar in?

  • Voor indienen van het bezwaarschrift is geen advocaat vereist. U kunt dit zelf doen.
  • Het bezwaar dient u bij voorkeur per e-mail in bij het samenwerkingsverband dat het besluit over de toelaatbaarheid nam.
  • Dien het bezwaar bij voorkeur in met behulp van het model.
  • De termijn voor het indienen van het bezwaar is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.
  • Als u het bezwaar indient per brief, moet het zijn ondertekend.

Downloaden

model van het bezwaarschift