Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Onderwijsgeschillen. Onderwijsgeschillen besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de website.

De informatie die is opgenomen op deze website en in andere digitale uitingen van Onderwijsgeschillen heeft het karakter van algemene voorlichting. De informatie is met zorg samengesteld, maar Onderwijsgeschillen garandeert niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

De informatie op deze website is intellectueel eigendom van Stichting Onderwijsgeschillen. Het openbaar maken van (delen van) deze website is toegestaan mits Onderwijsgeschillen als bron wordt vermeld met daarbij een link naar www.onderwijsgeschillen.nl.

De meeste foto's op deze website zijn gemaakt door fotograaf Enno Keurentjes. 

Privacy

Stichting Onderwijsgeschillen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Wij behandelen de gegevens die aan ons verstrekt zijn zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Onderwijsgeschillen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Praktisch betekent dit dat wij:

  • alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is.
  • ons bij de verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens  die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen als dit niet nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn.
  • verwerkersafspraken maken met verwerkers en subverwerkers.
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
  • op de hoogte zijn van uw rechten en wij u hierop wijzen.

U leest meer over de bescherming van uw persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

Website en cookies

Op deze website worden uitspraken gepubliceerd. Wij anonimiseren uitspraken zorgvuldig voordat we deze publiceren. Hiervoor hebben we een proces met meerdere controles.

Wanneer u op deze website persoonsgegevens achterlaat door het invullen van een formulier, gebruiken wij deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. Uw gegevens worden niet opgeslagen op onze webserver.

De website van Onderwijsgeschillen maakt gebruik van Google Analytics. Onderwijsgeschillen heeft in overeenstemming met de AVG een verwerkersovereenkomst met Google. Wanneer u de website Onderwijsgeschillen.nl gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op door middel van functionele cookies. De gegevens die we hierdoor verkrijgen, helpen ons de gebruikerservaring te optimaliseren. IP-nummers worden geanonimiseerd voordat uw bezoek aan de website wordt verwerkt in statistieken. De cookies worden niet gebruikt om een profiel van de bezoeker aan te maken of om bezoekers te volgen. Ook worden gegevens niet aan derden gegeven. Er worden ook geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Toegankelijkheid

Onderwijsgeschillen streeft naar een website die toegankelijk is voor mensen met een beperking. Komt u desondanks iets tegen dat niet goed toegankelijk is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de website.