10e WMS congres ‘Medezeggenschap en good governace'

Op 9 november 2016 vond in de ReeHorst in Ede het 10e landelijke WMS congres plaats onder de titel ‘Medezeggenschap en good governace'. Het congres werd georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap. Dit jaar werden er 46 workshops aangeboden, waarin onder meer aandacht was voor thema’s met betrekking tot medezeggenschap en good governance. Ook vele andere onderwerpen werden gepresenteerd. Hieronder treft u een aantal van de presentaties en de workshops.

Downloaden presentaties van de workshops en inleidingen

Foto-impressie

Plenaire opening
01.  Medezeggenschap en financiën - Arnold van Horssen, AOb
02. Checks and balances - Kees Jansen, Verus
04. Nieuwe ontwikkelingen in de medezeggeschap, Rein van Dijk, VOO
05. Medezeggenschap en governance bij passend onderwijs - Jan de Vos, VOO
06. Webinar "Ouders in de medezeggenschap'' - Marieke Boon en Kaja Sariwating, Ouders & Onderwijs
07. Naar een actieve professionele GMR - Klaas Jurjens, CNV Connectief
08. Theatersport: hoe overtuig ik de ander? - Leendert Stam en Annemieke Schoemaker, CNV Connectief
09. en 31. Raad van Toezicht en MR: partners of tegenpolen? - Pieter Hettema, Publiek Leiderschap
11. De ideale school: menselijke maat op school  - Renze Portengen en Itgen Hansen, CFTO
12. Startend als (G)MR-lid? - Reinout Jaarsma, AOb
13. Een bestuur dat goed dealt met de (G)MR komt in de organisatie met draagvlak heel ver - Jan Stuijver, AVS
13. Bijlage bij workshop 13. Notitie over draagvlak creëren
14. Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs - Olga Luiken, Onderwijsgeschillen
15. Gedragsregels of regelgedrag - Frans Lathouwers, AOb
16. Hoe helpt scholen op de kaart u verder bij het realiseren van uw (G)MR taak? -  Jeltje Dijkstra en Megan Voogd, PO-Raad en VO-raad
21. De toekomst van Medezeggenschap; naar een meer procesmatige benadering - Werner van Katwijk, OUDERS VAN WAARDE
23. Actualiteiten medezeggenschap - Janine Eshuis, VOS/ABB
24. Wat vraagt goede medezeggenschap van een bestuurder - Ike Overdiep en Maarten Lamé, PO-Raad
25. Naar een participatieve medezeggenschap - Marieke Boon en Marjon Govers-Kelder
27. Medezeggenschap: controleren of mee beleid ontwikkelen? - Hans van Dinteren, CNV Connectief
28. Welke bevoegdheid? - Reinout Jaarsma, AOb
29. De medezeggenschapsraad; afspiegeling van de school - Arline Spierenburg en Kaja Sariwating, Ouders & Onderwijs
30. Medezeggenschap en mediation - Arne Breunesse en Jeroen van Velzen, Onderwijsgeschillen
34. Naar de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS - Joke Sperling , lid LCG WMS en Onderwijsgeschillen
35. Transfercentra, dankzij de Wwz en de rol van de MR - Hayo Bohlker, AOb
36. Scholen besturen en medezeggenschap: de zeven zonden - Werner van Katwijk, OUDERS VAN WAARDE
39. Medezeggenschap 2.0 - Leendert Stam, CNV Connectief
​40. Krachtige medezeggenschap; concrete handvatten voor de MR bij fusievoornemens - Itgen Hansen, CFTO
42. Cao vo en medezeggenschap - Philippe Abbing, AOb
43. De rol van de MR bij het schooladvies en keuze voor eindtoets - Arline Spierenburg en Peter Hulsen, Ouders & Onderwijs
46. Instandhouding kleine basisscholen en communicatie van MR en schoolbestuur - Jan de Vos, VOO