11e WMS congres: Medezeggenschap, zo doe je dat!

Op 29 november 2017 vond in de ReeHorst in Ede het 11e landelijke WMS congres plaats onder de titel ‘Medezeggenschap, zo doe je dat! Het congres werd georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap. Dit jaar werden er 44 verschillende workshops en lezingen aangeboden over belangrijke onderwerpen voor de praktijk van de medezeggenschap in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
Hieronder treft u een aantal van de presentaties en de workshops.

Downloaden presentaties van de workshops en opening

Opening WMS congres – H. Mertens, Onderwijsgeschillen en K. Ramakers, Project versterking medezeggenschap (pdf)

1. MR-Start – J. Arends, VOO (pdf)
2. Inzicht geeft overzicht en overzicht geeft inzicht  - J. Stuijver, AVS (pdf)
4. Spiegelen met medezeggenschap in andere sectoren, S. Geelkerken en D. Haenen, SER (pdf)
5. Leidt de wet versterking bestuurskracht werkelijk tot versterking medezeggenschap? - R. van Dijk, VOO (pdf)
6. Schoolcultuur en medezeggenschap – K. Jansen, Verus (pdf)
6.1 Schoolcultuur en medezeggenschap – K. Jansen, Verus (pdf)
6.2 Schoolcultuur en medezeggenschap – K. Jansen, Verus (pdf)
7. Medezeggenschap en financiën VO – A. van Horssen, AOb (pdf)
8. Medezeggenschap 2.0 – L. Stam, CNV (pdf)
9. Het goede gesprek over het beste onderwijs: de rol van de MR - F. de Vijlder (pdf)
10. Medezeggenschap en Toezicht: niet alleen een kwestie van meepraten en toekijken – P. Hettema (pdf)
11. Wat moet de PMR met de Wet beroep leraar en het Lerarenregister? H. van Bergen, FvOv (pdf)
12. Wat doe je als er een misstand of conflict op je pad komt? – K. Jurjens, CNV (pdf)
13. Fusie of sluiting van de school? Welke alternatieven mogelijkheden heeft de (G)MR – A. Breunesse, Onderwijsgeschillen (pdf)
14. Medezeggenschap en achterban – R. Overmars, CNV (pdf)
15. Gezond en prettig aan het werk! – A. van Luik, AOb (pdf)
16..Betrekken van ouders rond de school – P. Hulsen, Ouders&Onderwijs (pdf)
17. Communicatie? Goed plan! – P. Abbing en K. van Well, AOb (prezi)
18. IKC en medezeggenschap – F. Brekelmans en J. Sperling (pdf)
19. Werkdruk en de kijkwijzer Slimmer Organiseren – A. Schoemaker, CNV (pdf)
21. Het belang van goede medezeggenschap – K. Ramakers, Project versterking medezeggenschap. (pdf)
23. Medezeggenschap op en kleine school – H. Bohlken, AOb (pdf)
25..De tandem medezeggenschapsraad <> directie – H. Nieborg, VOO (pdf)
26. Medezeggenschap: Heb ik net alles onder controle enz. (V) – W. van Katwijk, OUDERS VAN WAARDE (pdf)
28. Positie en structuur in de medezeggenschap – M. Lassooij, CNV (pdf)
29. Van inspraak tot instemming; fuseren, zo doe je dat! - CFTO (pdf)
30. Uw schoolbestuur gaat samenwerken met andere besturen op het gebied van personeelsbeleid enz. – L. vd Kroon (pdf)
32. Naar de Landelijke geschillencommissie WMS – J. Sperling, LCG WMS (pdf)
33. Zeggenschap van leraren met het professioneel statuut – A. Schoemaker en R. Overmars, CNV (pdf)
34. Toch medezeggenschap en taakbeleid in het PO – H. Bohlken, AOb (pdf)
35. GMR en Raad van Toezicht; een sterk koppel? – S. Deutekom, VOO (pdf)
36. Medezeggenschap en financiën PO – A. van Horssen, AOb (pdf)
39. Effectief vergaderen met de (G)MR – L. Stam, CNV (pdf)
41. Medezeggenschap; controleren of mee beleid ontwikkelen – M. Lassooy, CNV (pdf)
42. Basistraining Medezeggenschap, zo doe je dat! – P. Kanters, Verus (pdf)