Onderstaande publicaties en adviezen zijn uitgegeven in de reeks van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen. U kunt de publicaties en adviezen bestellen of downloaden in pdf.

 • 16. Aanpassing begrippen 'school'en 'bevoegd gezag' in de Wms. Noodzaak, mogelijkheden en alternatieven, augustus 2021
  Downloaden (pdf)
 • 15. ​​​Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Casus, knelpunten en oplossingen voor de regeling in de Wms, november 2020
  Downloaden (pdf)
 • 14. Enerzijds, anderzijds. ​Scenario’s voor de regulering van medezeggenschap vmbo-mbo, januari 2020
  Downloaden (pdf)
 • 13. De medezeggenschapsketen in passend onderwijs: juridische knelpunten en oplossingen, september 2018
  Downloaden (pdf)
 • 12. Doet de Geschillencommissie passend onderwijs ertoe? Doorwerking van de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs, september 2017
  Downloaden (pdf)
 • 11. Advies medezeggenschap in integrale kindcentra, juni 2017
  Downloaden (pdf)
 • 10. Mediation in het onderwijs. Evaluatierapport van de pilot mediation bij klachten en medezeggenschapsgeschillen bij Onderwijsgeschillen, november 2014
  Downloaden (pdf)
 • 9. Verbetering van de positie van de Commissies van Beroep, maart 2014
  Downloaden  (pdf)
 • 8. De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht, herziene druk, september 2020
  Bestellen
 • 7. Zakboek medezeggenschap WMS, herdruk, februari 2018
  Bestellen
 • 6. De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs: Toekomst Commissies van Beroep, juni 2012
  Downloaden (pdf)
 • 5. Klagen kan verbeteren. Onderzoek naar de doorwerking van adviezen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, oktober 2011
  Downloaden (pdf)
 • 4. Doeltreffender en meer effect. Bijdrage evaluatie WMS, augustus 2011
  Downloaden (pdf)
 • 3. De Commissie van Beroep in het onderwijs: Snel en rechtvaardig, mei 2011
  Downloaden (pdf)
 • 2. ‘Een geschil is geen ruzie’ – onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in primair- en voortgezet onderwijs, juni 2010
  Downloaden (pdf)
 • 1. Handreikingen voor functiewaardering in het Primair- en Voortgezet onderwijs. Een overzicht van relevante uitspraken en adviezen, februari 2010
  Downloaden (pdf)

Officiële publicaties van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen (zonder ISBN nummer)

 • Advies 'Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector', maart 2019 
  Downloaden (pdf)​
 • Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school (geactualiseerd januari 2018) 
  Downloaden (pdf)

 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1486