Terugblik op het WMS congres "Naar een professionele medezeggenschap" 

Op woensdag 24 november 2010 heeft voor de 4e maal het landelijke WMS congres plaatsgevonden in de ReeHorst in Ede met dit jaar als thema "Naar een professionele medezeggenschap". Dit congres werd voor de 2e keer door Onderwijsgeschillen georganiseerd en werd door ruim 300 deelnemers bezocht. Een onderdeel van het congres is de uitreiking van de MR prijzen. De prijswinnaars van 2010 waren:

  • de GMR van Talent Hoorn

  • de leerlinggeleding van de GMR van OMO met hun platform de Samenwerkende OMO Scholieren (S.O.S). 

Downloaden

Het volledige juryrapport.

Na een fantastische plenaire openingsact van George Parker gingen de deelnemers naar de workshops. Er was een enorm gevarieerd aanbod.