Terugblik op het WMS congres 'Medezeggenschap, hoe blijf ik bij?'

Op 23 november 2011 organiseerde Onderwijsgeschillen het 5de WMS Congres in Ede met als titel 'Medezeggenschap, hoe blijf ik bij?' .
Het programma bestond uit een kort plenair gedeelte waarin de minister van OCW de zaal toesprak en de MR prijzen uitreikte. In de middag waren er niet minder dan 35 workshops die door de diverse onderwijsorganisaties werden verzorgd.

Voorafgaande aan het congres, heeft de minister met circa 60 ouders, die deelnamen aan het congres, gesproken over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. De minister legde haar oor te luisteren bij de ouders: wat gaat goed, wat kan beter, welke tips hebben de ouders om de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs te vergroten.

Daarna werd het congres geopend door Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen, die aangaf dat de WMS na vijf jaar nog volop in de belangstelling staat: het congres was wederom volgeboekt en de workshops waarin zowel de inhoud van de medezeggenschap als de wijze waarop leerlingen, ouders, personeel en management daaraan invulling geven, zorgen ervoor dat de deelnemers na afloop van het congres 'weer helemaal bij zijn'.

Vervolgens heeft de minister, geholpen en afgewisseld door twee sprankelende acteurs die de 'Commissie van toezicht' vormden' de zaal toegesproken en de MR prijzen van elk € 1000,- uitgereikt.

De minister benadrukte in haar toespraak dat ouders een essentiële rol spelen bij de cognitieve, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen. Ouders maken echt het verschil. Leraren hebben de brede opdracht om leerlingen kennis bij te brengen, maar ook normen, waarden en sociaal gedrag. Leraren kunnen hun werk alleen goed doen, als ouders die belangrijke en verantwoordelijke rol erkennen en respecteren. Van schoolleiders vroeg de minister om leraren hierbij te steunen en om de dialoog met ouders aan te gaan.
De minister benadrukte dat de medezeggenschapsraad een prachtig forum is om op school het gesprek over de rolverdeling en verantwoordelijkheden van leraren, ouders en ook leerlingen aan te zwengelen. MR-leden kunnen bovendien een voorbeeld zijn voor anderen hoe je op een respectvolle en constructieve manier met elkaar kunt werken aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de school als gemeenschap. De minister wenste de deelnemers veel succes in hun belangrijke werk.

Downloaden

De volledige speech van de minister

Vervolgens heeft de minister de jaarlijkse MR prijzen van elk € 1000,- toegekend. De prijswinnaars waren:

  • De MR van het Grotiuscollege te Heerlen

  • De MR van Kindecentrum de Hoven te Rosmalen

  • De GMR van Xpect Primair te Tilburg

Downloaden

Het volledige juryrapport 

Na het plenair gedeelte waren er 3 rondes met in totaal 35 workshops met uiteenlopende onderwerpen als rechten en plichten in de MR, krimp in het onderwijs, fusie, passend onderwijs, geschillen, klachten enz.
Uit de vele ingeleverde evaluatieformulieren blijkt een hoge waardering voor het congres.