Korte terugblik op een succesvol WMS congres

Op 21 november 2012 organiseerde Onderwijsgeschillen het 6de WMS Congres in Ede met als titel ‘Verder op weg met de WMS’. Het programma bestond uit een kort plenair gedeelte met een interactieve presentatie van de Onderwijsvakorganisaties AOb en CNV Onderwijs en de uitreiking van MR prijzen door drs. Adriaan Zeillemaker, plv. directeur PO bij het ministerie van OCW. De rest van de dag waren er voor de deelnemers 36 workshops in drie rondes.

Het congres was wederom volgeboekt, waaruit blijkt dat medezeggenschap nog steeds volop in de belangstelling staat, aldus mr. Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen, tijdens haar opening. Onder verwijzing naar de komst van passend onderwijs, benadrukte zij het belang van het op peil houden van kennis en vaardigheden in de medezeggenschap. De workshops boden daarvoor de gelegenheid. Vandaar de titel van het congres: ‘Verder op weg met de WMS’.

Tijdens de interactieve presentatie van de AOb en CNV Onderwijs ‘De (G)MR in woelige tijden’ peilden de vakorganisaties de meningen van de deelnemers op prikkelende vragen, waarop een panel reactie gaf. Dankzij de stemkastjes was elke deelnemer in de gelegenheid zijn mening te geven. Het resultaat van de stemmingen gaf een goed beeld van de stand van medezeggenschap. 

De presentatie werd afgesloten met een leuke medezeggenschapscanon die door de zaal enthousiast meegezongen werd.

Drs. Adriaan Zeillemaker reikte de MR-prijzen uit, maar ging eerst kort in op de evaluatie van de WMS in het parlement en het onderzoek dat daartoe is uitgevoerd door het bureau Research voor Beleid. Uit dat onderzoek blijkt dat veel MR’s tevreden zijn en dat de medezeggenschap over veel professionaliteit beschikt. Dat laatste bleek ook uit de inzendingen voor de MR prijzen 2012. De MR prijzen 2012 van elk € 1000,- zijn dit jaar gewonnen door:

  • De MR van het Duhamel College

  • De MR van de Nicolaasschool

  • De leerlinggeleding van het Pax Christi College

Downloaden

Het jury-rapport MR-prijzen 2012

Stichting Onderwijsgeschillen kijkt met genoegen terug op dit congres en dankt allen die door hun inzet en aanwezigheid  het WMS congres wederom tot een succes gemaakt hebben.