Terugblik WMS congres 2013 en extra congres januari 2014 Medezeggenschap en passend onderwijs 'van afstemming naar instemming' 

Gewoon ouderwets goed en vooral zo doorgaan

Het hoofdthema was ‘passend onderwijs’ en daar bleek volop belangstelling voor te zijn. De interesse was zo groot dat het maximum aantal deelnemers van 350 al snel was aangemeld en helaas ruim 95 mensen niet geplaatst konden worden. Vooral voor deze groep is er een tweede aangepast WMS congres op 28 januari 2014 georganiseerd waar 120 deelnemers aan deelnamen.

Onder de titel: Medezeggenschap en passend onderwijs ‘van afstemming naar instemming’ werden de beide congressen geopend door Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen en Jan de Vos, projectleider van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het congres was georganiseerd door Onderwijsgeschillen en Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Beide organisaties hebben de handen ineen geslagen om een congres te bieden voor alle MR-geledingen, ondersteuningsplanraden, directie en besturen van scholen en samenwerkingsverbanden. Naast een plenair gedeelte bood het congres in 2013 42 workshops en het extra congres 18 workshops, die gericht waren op de verwerving van kennis en vaardigheden voor medezeggenschap op het gebied van passend onderwijs.

Opening door Hilde Mertens
Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen, benadrukte dat de samenleving, en dus ook het onderwijs, ingewikkelder wordt: het onderwijs op scholen met alles wat daaromheen aan beleid en organisatie zit, wordt steeds ingewikkelder en dat stelt hoge eisen aan degenen die een functie in het onderwijs vervullen: bestuur, directie, medewerkers en allen die betrokken zijn bij de medezeggenschap. In het kader van de benodigde kennisverbreding wees zij op twee nieuwe publicaties van Stichting Onderwijsgeschillen die kunnen helpen bij het werk in de medezeggenschap. De eerste publicatie is het Zakboek medezeggenschapHet gaat om een release van het Zakboek dat in 2008 verschenen is. Verder is de publicatie Wet medezeggenschap op scholen toegelicht aangekondigd waarin elke bepaling van de Wms wordt uitgelegd aan de hand van wat daarover in het parlement is gezegd of wat daarover door de WMS-geschillencommissie en de Ondernemingskamer is uitgesproken, in de geschillen die zij behandeld hebben. 

Stand van zaken passend onderwijs
Jan de Vos, projectleider van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, schetste de huidige stand van zaken m.b.t. passend onderwijs. Hieruit blijkt dat alle samenwerkingsverbanden (po en vo) een rechtspersoon hebben ingericht en dat er nu ongeveer 100 ondersteuningsplanraden zijn. Nu volgt er een belangrijke periode van overleg met en instemming van de OPR: de vaststelling van de ondersteuningsplannen en het vormgeven van reglementen. De MR-geledingen zijn nu aan zet.

De Commissie van Toezicht en Steven Pont
De ludieke bijdrage van De Commissie van Toezicht, bestaande acteurs van Theaterzaken zorgde ervoor dat de deelnemers tijdens het WMS congres 2013 opgewarmd naar de workshops gingen. Tijdens het extra congres in januari 2014 sloot Steven Pont met een inspirerende voordracht het plenaire deel af. Centraal in zijn verhaal stond de relatie tussen het kind, het zelfbeeld van het kind en het oordeel van de omgeving op het gedrag van een kind.

Videoboodschap van de staatssecretaris
Sander Dekker, staatssecretaris van OCW, benadrukte tijdens de plenaire opening in een videoboodschap het belang van de medezeggenschap en de inzet van de aanwezigen op het congres voor passend onderwijs: “We hebben u hard nodig om passend onderwijs tot een succes te maken. En dat is cruciaal voor de toekomst van onze leerlingen..…..Vanuit Den Haag gaan we niet voorschrijven op welke manier het passend onderwijs in de regio en per school moet worden georganiseerd. Samenwerkingsverbanden, scholen, leraren, ouders en leerlingen kunnen dat veel beter zelf invullen.” Hij wenst de aanwezigen heel veel succes met hun belangrijke werk.