Informatie voor bestuurders

Voor conflicten in het onderwijs hebben wij alles in huis. Onderwijsgeschillen heeft commissies voor uiteenlopende geschillen, deskundigheid op juridisch gebied en kennis van het onderwijsveld. Wij kunnen u daarom op verschillende manieren helpen als er een geschil is ontstaan.

Onderwijsland kent een veelheid aan commissies

In het onderwijs bestaan vele commissies zoals klachtencommissies, geschillencommissies en bezwarencommissies. Het heeft voordelen als u die commissies in één huis heeft, bij Onderwijsgeschillen. Voor belangrijke thema’s zoals medezeggenschap op scholen en voor passend onderwijs bent u al aangesloten bij Onderwijsgeschillen. In andere gevallen hebben schoolbesturen de keus waar zij  een commissie onderbrengen. Aansluiten bij commissies van Onderwijsgeschillen heeft voordelen:

  • Niet alleen de commissie, maar ook de organisatie is onafhankelijk.
  • We hebben expertise in huis op verschillende thema’s zoals medezeggenschap, passend onderwijs, klachten, functiewaardering, interpretatie van cao’s en arbeidsgeschillen. De juristen hebben verstand van onderwijsrecht en kennen het onderwijsveld.
  • Bij klachtdossiers kent Onderwijsgeschillen het bevoegd gezag een zelfstandige rol toe om tot geschiloplossing te komen.
  • Onderwijsgeschillen heeft geregistreerde mediators in dienst, die gespecialiseerd zijn op gebied van onderwijs(recht).

Alle scholen kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen, of ze nu openbaar, protestants, katholiek of islamitisch zijn.

Wilt u nog meer weten over aansluiting neem dan contact met ons op of lees eerst de aansluitingsinformatie.

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.

Thema's