Introductie

Als u een ouder, student, medewerker, medezeggenschapsorgaan, schoolbestuur of samenwerkingsverband bijstaat in een procedure bij een van onze commissies krijgt u te maken met Onderwijsgeschillen. Om meer informatie te krijgen over uitspraken die eerder gedaan zijn, kunt u zoeken in uitspraken. Onderwijsgeschillen en haar Expertisecentrum publiceren over actuele onderwerpen. 

Ook kunt u de thema’s raadplegen voor meer informatie over bijvoorbeeld:

  • pesten
  • leerlingdossier
  • bevordering
  • AMK-melding en informatieverstrekking AMK/meldpunt Veilig Thuis
  • onderwijskundig rapport
  • informatieverstrekking gescheiden ouders

Via de website kunt u een geschil voorleggen aan een van onze commissies. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de procedures? Kijk dan op de pagina van de desbetreffende Commissie of neem contact met ons op. 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.

Thema's