Informatie voor ouders en verzorgers

U bent ouder of verzorger van een schoolgaand kind. Dan kunt u wel eens een verschil van mening met school hebben. Hoewel de meeste problemen in overleg met de school zullen worden opgelost kan het zijn dat u er niet uitkomt en er een geschil ontstaat.
Onderwijsgeschillen heeft verschillende klachtencommissies en geschillencommissies over passend onderwijs waar u als ouder terecht kunt.

Een klacht indienen bij de klachtencommissie? 

Onderwijsgeschillen heeft de volgende klachtencommissies:

U kunt alleen bij deze Commissies terecht als de school van uw kind bij de Commissie is aangesloten. In de schoolgids of op de website van de school vindt u hier informatie over.

Maak voor het indienen van een klacht gebruik van de blauwe knop Zaak indienen.
Mediation kan in veel gevallen ook een oplossing bieden. Klik voor meer informatie op de groene knop Mediation, iets voor mij.

Een verzoek indienen bij de Geschillencommissie passend onderwijs? 

U kunt terecht bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) voor geschillen over:

  1. de toelating van uw kind tot een school. U kunt hiervoor alleen bij de GPO terecht als uw kind extra ondersteuning nodig heeft;
  2. de vaststelling of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief;
  3. de verwijdering van uw kind (dit geldt voor alle leerlingen, dus niet alleen voor leerlingen met extra ondersteuning).

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

Bij deze Commissie kunt u als ouder niet rechtstreeks terecht. Maar u kunt er wel mee te maken krijgen als u bezwaar heeft gemaakt bij het samenwerkingsverband tegen een beslissing over de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor uw kind. Meer informatie vindt u als u doorklikt naar ​​Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring.

Meer informatie?

U vindt alle informatie op de pagina van de desbetreffende Commissie.
Of neem contact met ons op. 

Vond u deze informatie nuttig?

CAPTCHA
We willen graag even valideren of u een echte gebruiker bent.

Thema's