Mediation bij Onderwijsgeschillen

In goed overleg tot een oplossing komen ​

Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen zijn aangesloten kunnen gebruik maken van mediation. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over mediation.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de mediationdesk, het centrale informatiepunt voor mediation bij Onderwijsgeschillen, mail mediation@onderwijsgeschillen.nl en telefoonnummer 030- 2809590. 
Denkt u dat mediation voor u een oplossing kan bieden? Wilt u met een van de mediators spreken? Maak dan gebruik van het digitale aanvraagformulier mediation. Binnen enkele werkdagen neemt een medewerker van de mediationdesk contact met u op.

Wat is mediation?

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met behulp van een onafhankelijke neutrale persoon: de mediator. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen u en de andere partij. Dat is belangrijk voor de toekomst. U moet immers weer met elkaar verder. Het kan ook zijn dat geen sprake meer is van een relatie in de toekomst, maar dat u ervoor kiest om samen tot een goede afronding te komen. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid: mediation kan alleen starten als beide partijen willen meedoen.

Wanneer wordt mediation aangeboden?

De bij Onderwijsgeschillen aangesloten scholen kunnen van mediation gebruik maken bij alle soorten conflicten in het onderwijs. 

 • Er is al een klacht of verzoek ingediend

U kunt gebruik maken van mediation op het moment dat een klacht of geschil is ingediend bij een van de landelijke commissies van Onderwijsgeschillen.

 • Er is nog geen klacht of verzoek ingediend

Mediation wordt ook aangeboden als er nog geen formele klacht of verzoek is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor uw conflict komen met behulp van een mediator en zo een formele procedure voorkomen. 
Bij zaken waarin een termijn kan verlopen, wordt u erop gewezen dat u een formeel geschil aanhangig moet maken om de termijn veilig te stellen.

Bij welke soort conflicten?

Mediation is een mogelijkheid bij conflicten tussen:

 • werkgever en werknemer;
 • ouders en (medewerkers van) school;
 • een medezeggenschapsorgaan en het bestuur van de school;
 • medewerkers van een school.

Is mediation geschikt voor u?

Mediation is mogelijk geschikt voor u als u:

 • mogelijkheden ziet voor een redelijke oplossing​
 • graag een snelle oplossing wilt
 • in de toekomst nog vaker met de andere partij te maken heeft
 • een oplossing op maat zoekt waar u zelf invloed op heeft​
 • het belangrijk vindt dat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt
 • onderhandelingsruimte heeft​
 • bereid bent om naar de andere partij te luisteren
 • wilt meewerken aan een gelijkwaardige uitkomst          

Kosten mediation

 • Primair onderwijs: aangesloten scholen betalen per commissie een jaarlijkse contributie per leerling en op basis van die contributie kunnen deze scholen diensten afnemen van Onderwijsgeschillen, waaronder mediation. Voor de mediation worden dus geen extra kosten in rekening gebracht, als de school is aangesloten bij een commissie waar contributie voor wordt betaald.
 • Andere sectoren: aangesloten scholen betalen, naast een lage contributie, een zaakstarief voor de diensten van Onderwijsgeschillen. Dat geldt ook voor het afnemen van mediation.
 • LCG WMS: mediation in een geschil dat in behandeling is bij de LCG WMS, is voor alle scholen kosteloos.
 • Overige kosten: De kosten die partijen zelf maken (reiskosten of kosten van juridische bijstand) zijn voor rekening van de partijen zelf.​​

De mediationdesk​

De mediationdesk van Onderwijsgeschillen is het informatiepunt voor alle partners uit het onderwijsveld (besturen, directies, medezeggenschapsorganen, ouders, leerlingen en studenten). Wilt u weten of een (dreigend) conflict zich leent voor mediation? Hoe mediation werkt? U kunt bij de mediationdesk terecht voor alle informatie over (de werkwijze bij) mediation. Het maakt niet uit of er al een formele klacht of verzoek is ingediend. Immers, hoe eerder in het dreigende conflict een onafhankelijke derde (mediator) wordt ingeschakeld, hoe sneller en effectiever het conflict kan worden opgelost. 

U kunt de mediationdesk ook inschakelen voor het geven van voorlichting over mediation door middel van workshops en lezingen.

U kunt de mediationdesk bereiken via:
telefoonnummer 030 - 280 95 90
e-mail: mediation@onderwijsgeschillen.nl 

Informatiebrochures downloaden

Onze mediators

Bij Onderwijsgeschillen werken mediators die geregistreerd zijn bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De mediators van Onderwijsgeschillen zijn gespecialiseerd in de verschillende conflicten in het onderwijsveld. Ook bij conflicten tussen werkgever en werknemer.

 

mr. R. (Roswitha) de Bekker
gecertificeerd Mfn mediator
 
mr. A. (Arne) Breunesse
gecertificeerd Mfn mediator
 
drs. J. (Jeroen) van Velzen
gecertificeerd Mfn mediator