Mediation bij Onderwijsgeschillen

In goed overleg tot een oplossing komen ​

Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen zijn aangesloten kunnen gebruik maken van mediation. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over mediation.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de mediationdesk, het centrale informatiepunt voor mediation bij Onderwijsgeschillen, mail info@onderwijsgeschillen.nl en telefoonnummer 030- 2809590. 

Mediation aanvragen

U kunt mediation aanvragen door op de groene knop ‘Mediation aanvragen’ te klikken. Eerst wordt u gevraagd een account* aan te maken. Als u al een account heeft, kunt u meteen inloggen op uw account. De registratiefase wordt dan overgeslagen.
Vervolgens kunt u de aanvraag verder invullen en is deze voltooid als u op de knop verzenden drukt.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een mediation? Maakt u dan gebruik van het contactformulier of bel ons op 030 - 280 9590.

Uw account (Persoonlijke internetpagina)
Na de registratie krijgt u toegang tot uw account (persoonlijke internetpagina, PIP). Door in te loggen op uw account kunt u de mediation inzien waarbij u betrokken bent. U vindt hier alle informatie en correspondentie met betrekking tot de mediation. Ook de andere partij krijgt een account met toegang tot de mediation. Zowel u als de andere partij zien dezelfde informatie. Ook wij plaatsen informatie over de mediation in uw account. U ontvangt een e-mail als er berichten of documenten in uw account zijn geplaatst.

Wat is mediation?

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met behulp van een onafhankelijke neutrale persoon: de mediator. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen u en de andere partij. Dat is belangrijk voor de toekomst. U moet immers weer met elkaar verder. Het kan ook zijn dat geen sprake meer is van een relatie in de toekomst, maar dat u ervoor kiest om samen tot een goede afronding te komen. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid: mediation kan alleen starten als beide partijen willen meedoen.

Wanneer wordt mediation aangeboden?

De bij Onderwijsgeschillen aangesloten scholen kunnen van mediation gebruik maken bij alle soorten conflicten in het onderwijs. 

 • Er is al een klacht of verzoek ingediend

U kunt gebruik maken van mediation op het moment dat een klacht of geschil is ingediend bij een van de landelijke commissies van Onderwijsgeschillen.

 • Er is nog geen klacht of verzoek ingediend

Mediation wordt ook aangeboden als er nog geen formele klacht of verzoek is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor uw conflict komen met behulp van een mediator en zo een formele procedure voorkomen. 
Bij zaken waarin een termijn kan verlopen, wordt u erop gewezen dat u een formeel geschil aanhangig moet maken om de termijn veilig te stellen.

Bij welke soort conflicten?

Mediation is een mogelijkheid bij conflicten tussen:

 • werkgever en werknemer;
 • ouders en (medewerkers van) school;
 • een medezeggenschapsorgaan en het bestuur van de school;
 • medewerkers van een school.

Is mediation geschikt voor u?

Mediation is mogelijk geschikt voor u als u:

 • mogelijkheden ziet voor een redelijke oplossing​
 • graag een snelle oplossing wilt
 • in de toekomst nog vaker met de andere partij te maken heeft
 • een oplossing op maat zoekt waar u zelf invloed op heeft​
 • het belangrijk vindt dat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt
 • onderhandelingsruimte heeft​
 • bereid bent om naar de andere partij te luisteren
 • wilt meewerken aan een gelijkwaardige uitkomst          

Kosten mediation

 • Mediation bij klachten
  Mediation in een klachtprocedure of voorafgaand aan een procedure is mogelijk als scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
  In het primair onderwijs zijn hieraan geen kosten verbonden.
  In andere sectoren is het tarief € 500 per bijeenkomst. Dit is inclusief de voorbereiding en het desgewenst uitwerken van gemaakte afspraken, al dan niet in een vaststellingsovereenkomst. Deze kosten komen voor rekening van het schoolbestuur.
 • Mediation bij Wms-geschillen
  Mediation in een geschil dat in behandeling is bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS), of ter voorkoming van een dergelijk geschil, is in de meeste gevallen kosteloos. Vooraf wordt een afspraak op maat gemaakt over de kosten.
 • Mediation bij andere geschillen
  Het tarief voor mediation bedraagt € 500 per bijeenkomst. Dit is inclusief de voorbereiding en desgewenst uitwerken van gemaakte afspraken, al dan niet in een vaststellingsovereenkomst. Deze kosten komen voor rekening van het schoolbestuur.
 • In alle gevallen zijn de kosten die partijen zelf maken (reiskosten of kosten van juridische bijstand) voor rekening van de partijen zelf.​​
 • Bij een samenloop van een mediationprocedure en een behandeling door een Commissie, wordt de school voor beide diensten gefactureerd volgens de geldende tarieven.

De mediationdesk​

De mediationdesk van Onderwijsgeschillen is het informatiepunt voor alle partners uit het onderwijsveld (besturen, directies, medezeggenschapsorganen, ouders, leerlingen en studenten). Wilt u weten of een (dreigend) conflict zich leent voor mediation? Hoe mediation werkt? U kunt bij de mediationdesk terecht voor alle informatie over (de werkwijze bij) mediation. Het maakt niet uit of er al een formele klacht of verzoek is ingediend. Immers, hoe eerder in het dreigende conflict een onafhankelijke derde (mediator) wordt ingeschakeld, hoe sneller en effectiever het conflict kan worden opgelost. 

U kunt de mediationdesk ook inschakelen voor het geven van voorlichting over mediation door middel van workshops en lezingen.

U kunt de mediationdesk bereiken via:
telefoonnummer 030 - 280 95 90
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 

Informatiebrochures downloaden

Onze mediators

Bij Onderwijsgeschillen werken mediators die geregistreerd zijn bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De mediators van Onderwijsgeschillen zijn gespecialiseerd in de verschillende conflicten in het onderwijsveld. Ook bij conflicten tussen werkgever en werknemer.

 

mr. R. (Roswitha) de Bekker
MfN mediator
 
mr. A. (Arne) Breunesse
MfN mediator 
 
drs. J. (Jeroen) van Velzen
MfN mediatior 
 

 

* Bescherming van uw persoonsgegevens
Onderwijsgeschillen werkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U leest meer over de bescherming van uw persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.